حمایت از اشتغال دانش آموختان محیط زیست

تدریس درس «انسان و محیط زیست» رابه فارغ التحصیلان محیط زیست بسپارید نه دانش آموختگان جغرافیا=حمایت از اشتغال دانش آموختان محیط زیست
حافظان محیط زیست خراسان شمالی تلگرام        https://telegram.me/nkhorasanir2
http://n-khorasan.ir/
http://s9.picofile.com/file/8271738718/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C.png