درختکاری در قالب طرح نهضت سبز با حضور اقشار مردم در شهرستان مانه و سملقان استان خراسان شمالی

در راستای نهضت ملی سبز و همزمان با سراسر کشور نهال کاری با مشارکت اقشار مردم، بسیجیان،سازمانهای مردم نهاد، بهره برداران محلی، اداره تبلیغات اسلامی، فرمانداری و بخشداری و روسای دستگاههای اجرایی شهرستان مانه و سملقان با گونه های زبان گنجشک، زیتون تلخ و ارغوان در سطح ۵ هکتار انجام گردید، ضمنا در هفته گذشته نیز با حضور بهره برداران بومی و بسیجیان و همچنین نماینده سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در سطح ۲۰ هکتار جنگل کاری مشارکتی در منطقه کاستان با گونه های اقتصادی بادام و گل محمدی و ۵۰ هکتار کپه کاری نیز با گونه باریجه به صورت مشارکتی با بهره‌برداران محلی در سطح رویشگاه گچلی شهرستان مانه و سملقان انجام پذیرفت. در سال ۹۸ از اعتبارات صندوق توسعه ملی نیز ۷۲ هکتار جنگل کاری با گونه های دغدغک،داغداغان و بادامک و۵۰ هکتار آتریپیلکس در سطح عرصه های منابع طبیعی شهرستان مانه و سملقان کاشته شد.