به نام یکتای هستی

در برخورد با مشکلات زیست محیطی چون آلودگی هوا، آب و خاک همگی انگشت اتهام را به سوی دیگری گرفته ایم! اما آیا از خود سوال کرده ایم که “ من برای حفظ محیط زیست چه کرده ام

حافظان محیط زیست از شما تقاضا می کند تا در جهت اشاعه فرهنگ زیست محیطی اقدامات مفید خود در قبال محیط زیست را از طریق فرم زیر ارسال کنید.

پاسخ های شما به سوال “شما برای حفظ محیط زیست چه کاری انجام داده اید؟“جهت اشاعه فرهنگ زیست محیطی به نام خودتان در تارنمای «حافظان محیط زیست» منتشر می گردد.

 

پاسخ به سوال : شما برای حفظ محیط زیست چه کاری انجام داده اید؟

  • پاسخ شما با نام خودتان در تارنما منتشر می گردد.
  • در زمان انتشار به شما از طریق ایمیل اطلاع داده خواهد شد.
  • مثلا عکسی از درختی که کاشته اید و یا پسماند هایی که تفکیک کرده اید و...