رضا حبیبی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این شکارچیان ابتدا در منطقه تبریان، از مناطق مشترک میان شیروان و اسفراین، قصد شکار داشتند که با تعقیب محیط بانان شیروان به حوزه استحفاظی اسفراین گریخته بودند.
وی افزود: با هماهنگی دستگاه قضایی و در تعقیب و گریز، شکارچیان متخلف دستگیر و از آنان یک قبضه سلاح، یک دستگاه دوربین چشمی، چند عدد فشنگ دست ساز چهارپاره کشف و ضبط شد.
شهرستان اسفراین با ۲ منطقه حفاظت شده، ۳ منطقه شکارممنوع و ۲ پارک ملی سالوک و ساریگل با وسعت حدود ۵۰ هزار هکتار، از ذخیره گاه های غنی گیاهی و جانوری کشور محسوب می شود.
این شهرستان از زیستگاه های پلنگ ایرانی است و از لحاظ پراکنش پلنگ، دارای جمعیت قابل توجهی از این گونه ارزشمند و در معرض خطر است.
پلنگ، گراز، میش و قوچ اوریال، آهو، گربه پالاس، پازن، سمور سنگی، بز و انواع سهره، سارگپه، بحری و خز، کفچه مار، افعی و مار آتشی از گونه های جانوری پارک های ملی سالوک و ساریگل است.
ایرنا