🌿نهالکاری همگانی، برای ایرانی سرسبز🌿

🌱 رویداد بزرگ نهالکاری

🌱 فرصتی برای مشارکت در سرسبزی میهن اسلامی

🌱 پنج‌شنبه ۱۴ آذرماه در محل‌های معرفی شده از سوی ادارات کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان‌ها