رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: اعتباراتی که برای احیاء مراتع این استان اختصاص می یابد اندک است و نمی تواند به داد مراتع برسد.
اسدی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، منطقه خراسان شمالی، با اشاره به اینکه در شرایط عادی در مراتع استان ۱۲۰ هزار تن علوفه تولید می شود، افزود: اما میزان تولید علوفه در سال جاری در این استان به علت کاهش شدید بارندگی و بروز خشکسالی ۳۰ درصد کاهش یافت.
به گفته وی میزان تولید علوفه در این منطقه به ۸۴ هزار تن رسید.
اسدی ادامه داد: با توجه به شرایط حاکم بر کشور بهترین راه احیاء مراتع، بارش بارندگی های مطلوب و مناسب است تا مراتع بتوانند دوباره جان تازه بگیرند.
وی اظهار کرد: انجام اقداماتی همچون کپه کاری، نهال کاری و …. در مراتع به احیاء این حوزه ها کمک می کند اما با اعتباراتی که به این حوزه اختصاص می یابد کاری نمی توان انجام داد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مساحت مراتع در این استان ۴۵۰ هزار هکتار است که برای احیاء آن یک میلیارد و ۴۳۵ میلیون تومان مصوب شد اما میزان تخصیص آن ۵۰ میلیون تومان بوده است.
وی توضیح داد: برای اینکه بتوان ۱۰ درصد از مراتع را احیاء کرد اعتباری بالاتر از یک تا دو میلیارد تومان نیاز است اما متاسفانه هر زمان دچار کمبود می شویم از تخصیص های منابع طبیعی کم می کنیم.
رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی تاکید کرد: با توجه به کمبود اعتبار موجود و کاهش بارندگی ها توصیه می شود تا تسهیلات لازم به دامداران اختصاص یابد تا آن ها توان خرید علوفه دستی را به اندازه کافی داشته باشند در نتیجه فشار بر مراتع استان نیز کاهش می یابد.