مارا در سروش دنبال کنید

برگزاری مراسم روز زمین پاک ۲ اردیبهشت در پارک شیرکوه شیروان

برگزاری مراسم روز زمین پاک ۲ اردیبهشت در پارک شیرکوه شیروان

با همکاری   مجتمع آموزشی  سما ، شهرداری و محیط زیست شیروان

برنامه ها :» توزیع کیسه پارچه به مناسبت شعار امسال محیط زیست نه به کیسه پلاستیکی واستفاده از کیسه پارچه ای   نوشتن پیام با درب بطری بازیافتی  نمایشگاه  ومسابقه کاردستی با وسایل دور ریختنی