? حفظ محیط زیست و حراست از منابع آبی و انرژی از مهمترین مسائل جهان به شمار می آید .امروزه کشوری را می توان توسعه یافته دانست که بتواند بقای مردمش را برای سالهای آینده تضمین کند، تضمین بقا و امنیت یک کشور با تضمین آب و انرژی پاک ممکن است.
? مدیرعامل محترم پتروشیمی خراسان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا درخواستی داشته اند که جای تامل دارد، گفته اند “مجتمع پتروشیمی خراسان را در صرفه جویی گاز معاف کنید”. .اما دلیل پتروشیمی خراسان برای درخواست این معافیت، ارز آوری آن مجتمع برای استان دانسته است. همچنین مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان شمالی بیان داشته که” ۵۲ واحد صنعتی استان از نفت گاز و یا مازوت به عنوان سوخت دوم استفاده می کنند”این بدان معناست که در صورت افت فشار گاز در استان، گاز این صنایع قطع و آنها از سوخت مازوت که آلودگی بیشتری دارد استفاده می کنند. در این میان نیروگاه شیروان و کارخانه سیمان سوخت بیشتری نیاز دارند.حتما می دانید فقط زمانی گاز مورد نیاز خوراک و یا انرژی صنایع کاهش و یا قطع می شود که در بخشهای حیاتی و خانگی باخطر افت فشار گاز مواجه شویم.پس تا زمانی که با خطر افت فشار گاز مواجه نشویم گاز صنایع در زمستان قطع نخواهد شد.
? و اما دادن این معافیت به پتروشیمی یعنی انتشار آلایندگی بیشتر در استان :
در صورتی که این معافیت برای پتروشیمی اعمال گردد یعنی این صنعت در زمان خطر افت فشار چون مشترکان حیاتی و حساس از گازبیشتری نسبت به موقعیت بهره مند خواهد بود(خوراک+انرژی) و در عوض می بایست صنایع دیگری چون نیروگاه و کارخانه سیمان جور پتروشیمی را کشیده و زودتر با قطعی گاز مواجه شوند و هرچه این قطعی برای صنایع دیگر زودتر اتفاق بیافتد سوختن مازوت و انتشار آلاینده های بیشتر در استان را در پی دارد.
? سخنی با مسئولان پتروشیمی خراسان:
آیا قبول دارید که پتروشیمی یکی از بزرگترین صنایع آلاینده و مصرف کننده منابع آبی است؟ آیا قبول دارید که در قبال این معافیت به بهانه ارز آوری، به صورت غیر مستقیم آلایندگی بیشتری ناشی از سوختن مازوت وارد منطقه می شود؟ همانطور که می دانید پتروشیمی یک صنعت آب بر می باشد که در مناطق کم آب اجازه استقرار به آن داده نشده و توسعه آن در این مناطق پیشنهاد نمی گردد. حال به هر دلیلی که در این بحث نمی گنجد پتروشیمی در اینجا استقرار یافته! پس بایستی این بار آلایندگی و مصرف منابعی چون آب را جبران کند. نبایستی به دنبال معافیت هایی باشید که در نتیجه آن آلایندگی بیشتری بر استان تحمیل گردد. اگر می خواهید دچار کمبود منابع گازی نشوید بهتر است از درآمد های ارزی پتروشیمی در جهت توسعه و احداث نیروگاه های خورشیدی و انرژی های پاک در استان سرمایه گذاری کنید تا وابستگی مردم به گاز کمتر شود و علاوه بر کاهش آلایندگی ناشی از مازوت و گاز ؛تامین گاز مجتمع نیز به راحتی انجام پذیرد.
? و در آخر ضمن تشکر از مدیران و کارکنان خدوم پتروشیمی پیشنهاد می شود بخش کوچکی از درآمدهای ارزی پتروشیمی به احداث نیروگاه های خورشیدی و بادی در استان تخصیص داده شود. با این کار وابستگی مردم و برخی صنایع به گاز برای تامین انرژی کاهش یافته و این کاهش وابستگی؛ مصرف گاز را به حداقل می رساند و حجم بیشتری از گاز برای مصرف صنایع و خوراک پتروشیمی باقی می ماند و نیاز به سوخت های جایگزین چون مازوت نیز از بین رفته و علاوه بر کاهش بار آلودگی از این طریق، آلایندگی پتروشیمی را جبران و سهم استان از درآمد های ارزی پتروشیمی را نیز به صورت غیر مستقیم پرداخت می کنید.البته انتظار میرفت مدیران قبلی پتروشیمی خراسان به جای ایجاد مراکز اختصاصی تفریحی و رفاهی و … ابتدا برنامه های جبران مصرف منابع و آلودگی را اجرایی می کردند.
هادی مرادی – hadimoradiir@yahoo.com
https://t.me/nkhorasanir2