http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2018/10/%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%AE-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF425652.jpg

دست رد محیط بانان جاجرمی به رشوه صیاد سابقه دار

معینی- محیط بانان جاجرمی با رد کردن رشوه صیاد سابقه دار، وی را به جرم زنده گیری پرندگان شکاری به دادگاه معرفی کردند.رئیس اداره محیط زیست جاجرم گفت: مأموران یگان حفاظت بعد از یک هفته گشت زنی، کمین و رصد صیادان حرفه ای پرندگان شکاری موفق به دستگیری یک بوشهری شدند که با همدستی یکی از شکارچیان سابقه دار شهرستان مجاور اقدام به ایجاد کومه و پهن کردن تور در حوزه جاجرم و زنده گیری ۲ بهله بالابان کرده بودند.«موسوی» افزود: متخلفان با مشاهده محیط بانان به رهاسازی پرندگان صید شده اقدام کردند ولی با تصویربرداری از متخلفان حین رهاسازی آن ها به مراجع قضایی به جرم زنده گیری پرندگان شکاری معرفی و بازداشت شدند.وی تصریح کرد: از این متخلفان تور زنده گیری، پرنده به عنوان طعمه و یک دستگاه دوربین چشمی ضبط شد. در عین حال، متخلف بوشهری به رئیس اداره و محیط بانان پیشنهاد رشوه ۱۰ میلیون تومانی را داد ولی مأموران یگان حفاظت تقاضای متهم را رد کردند(خراسان)