تعدادی از اهالی روستای شیرین دره با دفتر روزنامه «خراسان شمالی» تماس گرفتند و نسبت به بی توجهی به جوامع محلی و ساکنان اطراف سد در اعطای مجوز صید آبزیان سد شیرین دره به استانی دیگر گلایه کردند. بحث صید آبزیان سد شیرین دره به واسطه تغییر طعم آب و بد بو شدن آن مدتی است که در جریان است و عده ای اقدام شرکت آب منطقه ای استان را تهدید بقای ماهیان برشمرده اند. مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی درخصوص ابهامات موجود درباره صید آبزیان سد شیرین دره گفت: با توجه به موضوع کنترل و پایش کیفیت آب سد شیرین دره جلساتی در استان برگزار شد تا ابتدا میزان آبزیان موجود در سد شناسایی شوند و بعد از طریق برگزاری مزایده عمومی برای صید آن ها اقدام شود.
«علوی» با بیان این که هیچ کدام از جوامع محلی در مزایده صید آبزیان شرکت نکردند، افزود: به دلیل استقبال نکردن، مزایده در دو مرحله برگزار شد و هر بار یک شرکت کننده در آن حضور یافت و براساس قانون و مقررات صید آبزیان به برنده مزایده واگذار شد. وی خاطرنشان کرد: تاکنون صید عمده ای در سد شیرین دره صورت نگرفته و طی شش مرحله به منظور شناسایی گونه ها و میزان آبزیان تور گذاری انجام و حدود ۱۷۰ کیلوگرم ماهی صید شده است.
وی اظهارکرد: طی چند وقت اخیر موارد کذب و دروغ پراکنی های زیادی از سوی برخی افراد شناخته شده در فضای رسانه ای مبنی بر نسل کشی و صید تمام ماهیان سد شیرین دره نشر پیدا کرد که اصلاً صحت ندارد. وی افزود: بحث کنترل و پایش آبزیان سد شیرین دره با هماهنگی دستگاه های نظارتی به ویژه اداره کل حفاظت محیط زیست استان صورت خواهد گرفت و حتی روی مش(سوراخ) تورهای ماهی گیری نظارت دقیق می شود تا فقط ماهیانی که در محدوده مورد نظر حفاظت محیط زیست هستند صید شوند.
وی با بیان این که اکثر ماهیان صید شده از نژاد ارنج هستند، تاکید کرد: جوامع محلی و متقاضیان صید ابتدا از طریق مراجع قانونی اقدام و بعد از پرداخت حق و حقوق دولت، پروانه صید و شکار آبزیان را دریافت کنند.
«علوی» ادامه داد: با توجه به اطلاع رسانی مکرر به جوامع محلی طی ماه های قبل مبنی بر اعلام آمادگی برای صید آبزیان اما هیچ کدام از آن ها در مزایده شرکت نکردند.
در عین حال، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی در این باره گفت: برگزاری مزایده یا مناقصه صید آبزیان بر عهده شرکت آب منطقه ای است و فقط ما روی آبزیان نظارت می کنیم.«مطهری» با بیان این که نظر کارشناسان شرکت آب منطقه ای استان این بود که دلیل بد بو و عوض شدن طعم آب شرب سد شیرین دره طی هفته های قبل، افزایش میزان آبزیان آن است افزود: با توجه به این موضوع و بعد از تخمین زدن و انجام کار تحقیقاتی لازم مجوز صید عمده آبزیان به برنده مزایده داده می شود و جوامع محلی اگر قصد صید آبزیان را دارند ابتدا باید حق و حقوق دولت را پرداخت کنند تا پروانه صید برای آن ها صادر شود.