پوستر معرفی پارک ملی و منطقه حفاظت شده سالوک اسفراین کاری از حافظان محیط زیست خراسان شمالی.

حافظان محیط زیست خراسان شمالی تلگرام      ۲https://telegram.me/nkhorasanir

http://n-khorasan.ir/

http://s8.picofile.com/file/8271736484/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%D8%B4%D8%AF%D9%87.jpg