مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای استان:
 ۷۹ درصد حجم مخازن  سدها خالی است
اعتبار ناکافی در لایحه بودجه برای طرح های تعادل بخشی
شیری- هم اکنون ۲۱ درصد حجم مخازن سدهای استان پر و ۷۹ درصد آن خالی است که نسبت به سال گذشته تقریباً با کاهش ۸ میلیون مترمکعبی حجم مخازن سدها مواجه هستیم. مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی با بیان این مطلب به خبرنگار ما اظهار کرد:  از ابتدای سال آبی جدید تاکنون بر اساس ایستگاه های باران سنجی شرکت آب منطقه ای، حدود ۱۰۸ میلی متر بارندگی ثبت شده، این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته میزان بارندگی کمتر از ۴۰ میلی متر ثبت شده بود. «علوی» با اشاره به افزایش ۲ برابری میزان بارندگی ها گفت: این افزایش تاکنون باعث افزایش رواناب و حجم مخزن های استان نشده بلکه فقط میزان ورودی به سدها نسبت به سال گذشته ۲ درصد افزایش یافته است.وی اضافه کرد: با توجه به این که در چند سال اخیر درگیر خشکسالی های شدید بودیم و چون زمین تشنه است، اکنون این بارندگی ها جذب زمین می شود و رواناب شکل نمی گیرد.وی با بیان این که حجم مخزن سدهای استان از سال گذشته هم کمتر است، خاطرنشان کرد: از آن جایی که تابستان سختی را پشت سر گذاشتیم، اکثر آب های ذخیره شده را نیز مصرف کردیم و الان حدود ۴۵.۵ میلیون مترمکعب آب در سدهای استان ذخیره شده است که این رقم در سال گذشته ۵۶ میلیون مترمکعب بود.وی ادامه داد: با توجه به پوشش های برفی مناسبی که در ارتفاعات داریم امیدواریم در ادامه سال و با گرم شدن هوا، ذخایر منابع آبی خوبی داشته باشیم و کسری مخازن جبران شود.وی همچنین اظهار کرد: طرح های تعادل بخشی با اهمیت ترین طرح هاست و نیاز به افزایش اعتبارات در این بخش دارد.مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان شمالی طرح های تعادل بخشی را مهم ترین طرح ها در حوزه آب  دانست و گفت: هر چه بیشتر به این موضوع بپردازیم عملاً بیشتر سرمایه گذاری و حفاظت از منابع آب های زیرزمینی برای سال های بعد خواهیم داشت.«علوی» افزود: در حالی که سال گذشته ۶ میلیارد تومان اعتبار در لایحه بودجه برای این بخش در نظر گرفته شده بود، امسال هم بدون هیچ تغییری همان میزان در نظر گرفته شده است که با توجه به اهمیتی که حوزه آب دارد باید اعتبارات بیشتری به این بخش تخصیص داده شود.وی اظهار کرد: سالانه ۶۰۰ میلیون مترمکعب از آب های زیرزمینی استان استفاده می شود بنابراین نیاز است دولت مبالغ بیشتری را در قانون بودجه به این بخش اختصاص دهد.به گفته وی، طرح های تعادل بخشی که طرح هایی مستمر و بدون زمان آغاز و پایان است، شاید کمتر مورد توجه مسئولان قرار گرفته شده اما این طرح ها با اهمیت ترین طرح های تعادل بخشی است.«علوی» در ادامه صرفه جویی در بخش کشاورزی را هم توصیه کرد و گفت: چون شرایط آبی برای کشت محصولات پرآب طلب مناسب نیست بهتر است طی این سال بیشتر محصولات کم آب طلب کشت شود.