بیست و هفتمین برنامه پاکسازی انجمن “سفیران مهربانی اسفراین” در ترمینال و پنجشنبه بازار این شهر با همراهی دوستداران محیط زیست،دانشجویان دانشکده فنی اسفراین،شهرداری، انجمن پاک اندیشان و تشکل سویندا انجام پذیرفت.

 

زباله زخمی که بی صدا تن زمین را فرسوده می کند.
روزانه چند تن زباله در شهر اسفراین به دست خودمان تولید میشود و متأسفانه بخشی از آن در طبیعت چهره ای زشت و نازیبا به شهرمان می دهد.ما موظف به حراست و صیانت از منابع طبیعی و خدادادی هستیم صدها سال طول میکشد تا ظروفی که پایه پلاستیکی دارند در حالت خوش بینانه در طبیعت تجزیه شوند .انجمن سفیران مهربانی اسفراین جهت نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و کاهش خسارت به محیط زیست تا کنون چندین گردهمایی با حضور افتخاری طبیعت دوستان و دوستداران محیط زیست جهت پاکسازی در قسمتهای مختلف شهر برنامه هائی داشته .تبلیغات در این امر مهم و دعوت از مسئولین کلیه ادارات ، کارمندان،دانشجویان،معلمان و ….. میتواند نقش عمده ای در این زمینه ایفا کند پس با اطلاع رسانی به دوستان در جهت بالا بردن آگاهی و ارتقاء فرهنگی زیست محیطی جامعه یاریگر ما باشید .
یادمان باشد نریختن زباله در،طبیعت یک وظیفه است ، پس بیایید با خودمان ،محیط زیست و فرزندان آینده این سرزمین مهربانتر و آگاهنه تر برخورد کنیم.
سمانه سدیدی(آسمانه)
مدیر و موسس کلبه مهربانی اسفراین
انجمن سفیران مهربانی اسفراین