اجرای آموزشی و عملیاتی طرح تفکیک از مبدا هر سه شنبه در دبستان دخترانه سما شهرستان شیروان
✅فرهنگسازی و اموزش را از دبستانها شروع کنیم.

با تشکر از مدیران و مربی بهداشت دبستان دخترانه سما شهرستان شیروان سرکار خانم زهرا چکامیفر

http://s6.picofile.com/file/8382742676/%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3_1_.jpghttp://s7.picofile.com/file/8382742742/%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3_4_.jpghttp://s7.picofile.com/file/8382742692/%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3_2_.jpg