به گزارش پایگاه خبری تحلیلی زیست سیما، المان نوروزی با بیش از ۳۵۰۰ درب بطری در شهرستان شیروان ساخته شد. زهرا چکامی فر، مربی بهداشت و فعال محیط زیست در گفتگو با زیست سیما گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و توصیه پزشکان و مسئولان مبنی بر پرهیز از حضور در اماکن عمومی امسال مسئولین شهرداری شهرستان شیروان قسمتی از بودجه ساخت و ایجاد المان نوروزی را صرف مقابله با ویروس کرونا کرده اند، اما یکی از المان های زیبای نوروزی، المانی ساخته شده با بیش از ۳۵۰۰ درب بطری است که به همت اداره فرهنگی اجتماعی شهرداری و شورای شهر شیروان و به هنرمندی خانم ها چکامی فر ، قادری ، رازقی ، سعادتی و باقری ساخته شده و در میدان انقلاب این شهرستان نصب گردیده است.

قابل ذکر است که درب های بطری بازیافتی قبل از شیوع کرونا جمع آوری شده و در فرایند طراحی، ساخت و نصب آن موارد بهداشتی رعایت گردیده است.

.

http://zistsima.ir/wp-content/uploads/2020/03/3.jpg

http://zistsima.ir/wp-content/uploads/2020/03/4.jpg\

http://zistsima.ir/wp-content/uploads/2020/03/6.jpg

http://zistsima.ir/wp-content/uploads/2020/03/5.jpg

http://zistsima.ir/wp-content/uploads/2020/03/8.jpg

http://zistsima.ir/wp-content/uploads/2020/03/7.jpg

 

http://zistsima.ir/wp-content/uploads/2020/03/9.jpg

http://zistsima.ir/wp-content/uploads/2020/03/10.jpg