🌺جهت تبادل نظر؛ بررسی و انعکاس مسائل محیط زیستی استان گروه تلگرامی “حافظان محیط زیست خراسان شمالی” ایجاد شد.
🌼در صورت تمایل عضو این گروه تخصصی شده و دوستان متخصص و فعال محیط زیست را دعوت کنید.
.
❌کمیت و تعداد عضو ملاک نیست لطفا فقط فعالین و یا متخصصین منابع طبیعی،محیط زیست و بهداشت استان را اضافه کنید.👇

https://t.me/joinchat/F5tzXFX69jWt5oL7VLybcg
.