مونسان وزیر میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با ارسال نامه‌ای، ثبت ثبت ملی درختان کهن‌سال روئین در فهرست میراث طبیعی ملی
مجموعه درختان چنار کهن‌سال منطقه گردشگری روئین در فهرست میراث طبیعی ملی را به استاندار خراسان شمالی ابلاغ کرد.
بر این اساس اثر مذکور ضمن رعایت حقوق مالکانه، زیر نظارت و حمایت وزارت میراث فرهنگی است و تدوین ضوابط حفاظتی و تعیین عرصه و حریم این اثر بر عهده این وزارتخانه خواهد بود و هرگونه دخل و تصرف یا اقدام و عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر در اصالت اثر شود، ممنوع است.
مجموعه درختان چنار کهن‌سال روئین واقع در خراسان شمالی، شهرستان اسفراین، بخش مرکزی، روستای روئین، پس از تشریفات قانونی لازم به شماره ۵۴۷ در فهرست میراث طبیعی ملی کشور به ثبت رسید.