مربی بهداشت دبستان سما شیروان :آموزش در سال گذشته هر هفته در دبستان اجرا شد امیدوارم در سال تحصیلی جدید هم با همکاری اولیاء و دانش آموزان عزیز این طرح اجرا شود.
با تشکر از زحمات مربی بهداشت دبستان سماء شیروان خانم چکامیفر
http://s9.picofile.com/file/8348289076/%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A7.png