خشکسالی تنها ذخیره گاه زالزلک جنگلی کشور در خراسان شمالی را ضعیف کرده است

استاد پژوهشگر رئیس بخش زراعی مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان شمالی گفت: خشکسالی تنها ذخیره گاه زالزلک جنگلی کشور در خراسان شمالی را ضعیف کرده است.
دکتر علی دادار در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، منطقه خراسان شمالی، با اشاره به اینکه تنها ذخیره گاه زالزالک جنگلی کشور در بجنورد وجود دارد، افزود: مساحت این ذخیره گاه حدود هشت هکتار است.
وی ادامه داد: درختان زالزالک بر اثر خشکسالی ضعیف شده و مورد هجوم این آفت‌ها قرار گرفته‌اند.
دادار اظهار کرد: این درختان درگیر آفت لیسه سیب شده‌اند.
وی در پاسخ به این سوال که روش مقابله با این آفت‌ها چگونه است؟ بیان کرد: سم پاشی در اردیبهشت ماه مهم ترین روش مبارزه به این آفت است.
گفتنی است خراسان‌شمالی دارای هشت هکتار ذخیره گاه ژنتیکی زالزالک است که به صورت تیپ زالزالک در منطقه بدرانلوی بجنورد مشاهده می‌شود.
منبع