شکارچیان متخلف به زندان محکوم شدند
 دو شکارچی متخلف سابقه دار به علت شکار غیر مجاز دو رأس کل وحشی و قوچ اوریال به زندان محکوم شدند. رئیس اداره حفاظت محیط زیست شیروان با بیان این خبر افزود:  سال گذشته دو شکارچی متخلف سابقه دار شیروانی در منطقه حفاظت شده به شکار دو رأس قوچ اوریال و کل وحشی اقدام کرده بودند که پس از اعلام رأی دادگاه تجدید نظر استان یکی از شکارچیان به سه سال حبس تعزیری و نفر دوم به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. «فخرانی» تصریح کرد: متخلفان علاوه بر پرداخت جریمه کیفری بابت شکار غیرمجاز به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال برای ضرر و زیان وارد شده به محیط زیست محکوم شدند.
منبع:» رخ ش