۳۵ طرح در حوزه نیروگاه خورشیدی از سوی دهیاران جاجرم ارائه شده است. فرماندار جاجرم با اعلام این خبر در جلسه کمیته برنامه ریزی این شهرستان افزود: مصوب شده است هر دهیاری یک طرح در حوزه کشاورزی و میراث فرهنگی ارائه دهد.
«آذری» افزود: این اقدامات در راستای اجرای طرح «هر دهیار یک طرح» انجام شده است. به گزارش خبرنگار ما، در این جلسه شرکت تعاونی توسعه عمران معرفی و بخشی از عملکرد آن ارائه شد.

منبع:روزنامه خراسان