مدیر امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی از مطالعه بیش از ۳۰ هزار هکتار پروژه بیابان زدایی در این استان خبر داد.

یزدانی در گفت و گو با ایسنا، گفت: از این مساحت ۹۰ هزار هکتار کانون بحرانی فرسایش بادی است.

وی افزود: از سال های گذشته به منظور جلوگیری از افزایش کانون های بحرانی اقداماتی همچون نهال کاری، بوته کاری و عملیات مدیریت هرز آب انجام شده است.

یزدانی اظهارکرد: طی برنامه ریزی های انجام شده قرار بر این است تا در سال جاری در سطح ۴۰۰ هکتار عمیات نهال کاری و ۲۰۰ هکتار نیز عملیات مدیریت هرز آب انجام شود که تاکنون ۷۰ درصد از این عملیات انجام شده است.

وی ادامه داد: طی سال های گذشته نیز بیش از یک هزار هکتار عملیات کشت نهال در این منطقه صورت گرفته است.

منبع: ایسنا