سازنده انواع تابلو برق فشار ضعیف، تابلو برق فشار متوسط، پست کمپکت پیش ساخته، تابلو کشویی فشار متوسط

سازنده انواع تابلو ایزوله بیمارستانی، تابلو برق اتاق عمل، تجهیزات اتاق عمل، ترانس ایزوله

سازنده انواع تابلو کنترل دیزل ژنراتور، پست کمپکت آماده، بانک خازن، بانک خازنی، تابلو فشار متوسط کشویی

سازنده انواع تابلو کمپکت فشار متوسط، تابلو فشار متوسط کمپکت، پست کمپکت

 

http://s13.picofile.com/file/8402804942/%D8%B7%DB%8C%D9%81_%D8%A2%D8%B3%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2_2_.jpg

http://s13.picofile.com/file/8402804968/%D8%B7%DB%8C%D9%81_%D8%A2%D8%B3%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2_3_.jpg

طیف آسا البرز

تولید کننده انواع پست کمپکت پیش ساخته

تابلو فشار متوسط کمپکت

تابلو فشار متوسط کشویی

تابلو فشار ضعیف

تابلو ترانس ایزوله بیمارستانی

تابلو بانک خازنی

تابلو کنترل دیزل ژنراتور

سیستم های خورشیدی

۰۲۶۳۶۶۷۰۷۸۸

۰۲۶۳۶۶۷۰۷۱۳

www.tayfasa.com

کرج، شهرک صنعتی سیمین دشت، خیابان هفتم شرقی، پلاک ۱۲۰

 

http://www.tayfasa.com/default.aspx?PID=%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D9%BE%DA%A9%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87

 

http://www.tayfasa.com/default.aspx?PID=%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%A9%D9%85%D9%BE%DA%A9%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B7%DB%8C%D9%81-%D8%A2%D8%B3%D8%A7

 

http://www.tayfasa.com/default.aspx?PID=%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B7%DB%8C%D9%81-%D8%A2%D8%B3%D8%A7

 

http://www.tayfasa.com/default.aspx

http://s12.picofile.com/file/8402804984/%D8%B7%DB%8C%D9%81_%D8%A2%D8%B3%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2_4_.jpg
http://s13.picofile.com/file/8402804918/%D8%B7%DB%8C%D9%81_%D8%A2%D8%B3%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2_1_.jpeg http://s12.picofile.com/file/8402804926/%D8%B7%DB%8C%D9%81_%D8%A2%D8%B3%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2_1_.jpg http://s12.picofile.com/file/8402804934/%D8%B7%DB%8C%D9%81_%D8%A2%D8%B3%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2_1_.png http://s13.picofile.com/file/8402805000/%D8%B7%DB%8C%D9%81_%D8%A2%D8%B3%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2_5_.JPG