پیام تبریک
http://n-khorasan.ir/wp-content/uploads/2018/04/%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87.jpg
بدین وسیله انتخاب سرکار خانم زهرا چکامی فر فعال محیط زیست و مربی بهداشت دبستان دخترانه و دبیرستان پسرانه سما شیروان را به عنوان مربی نمونه بهداشت در مدارس از سوی آموزش و پرورش تبریک عرض می کنیم .از خداوند متعال برای ایشان آرزوی موفقیت و سلامت داریم.
حافظان محیط زیست خراسان شمالی