سه‌شنبه ها

✅دوازدهمین هفته اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ در دبستان دخترانه حافظان محیط زیست و همیاران کوچک سما???????

مربی : سرکار خانم زهرا چکامیفر