بحران آب شیروان را تهدید می کند

سد بارزو

منابع آبی شهرستان157 هزارنفری شیروان که دارای 105 هزار هکتار عرصه کشاورزی و باغی و 12 هزار بهره بردار کشاورزی است هم اکنون به علت ادامه خشکسالی ها در وضعیت بحرانی قرار دارد. خشکیدگی یا […]

بحران آب درشهرهای شیروان و اسفراین

بحران آب درشهرهای شیروان و اسفراین بیابانی- بحران آب در دو شهر شیروان و اسفراین، نقشه جامع سرمایه گذاری، کمک به انجمن ام اس برای تجهیز کلینیک تخصصی و ساخت ساختمان آموزشی دانشگاه کوثر و […]

75 درصد آب آشامیدنی شهر شیروان از آب سد بارزو تامین می شود

آب شرب شیروان

درصد آب آشامیدنی شهر شیروان از آب سد بارزو تامین می شود مهندس سید ابراهیم حسینی مدیر امور آب و فاضلاب شیروان با اعلام خبر فوق گفت : با عنایت و رحمت پروردگار در سال […]