برچسب زده شده با : آلودگی صوتی فاروج

میم پرور  در فاروج ۲۸ واحد و صنف آلاینده فعالیت دارند و به خیابان ها، معابر و حاشیه جاده اصلی آن که به شهر همیشه بیدار و آجیلی مشهور است، چهره نامناسبی داده اند. کم توجهی به انتقال صنوف آلاینده، علاوه بر مخدوش کردن چهره شهر با توجه به تردد مسافران، باعث ایجاد سد معبر […]