مردم در نیمه دوم سال از خرید پرندگان خودداری کنند

مدیرکل دفتر بهداشت ومبارزه با بیماری های طیور وزنبور عسل وکرم ابریشم گفت: در نیمه دوم سال نسبت به خرید و فروش پرندگان روستایی و بازارچه پرندگان به عنوان مراکز پر خطر خودداری کنند. فرشاد […]