اصلی‌ترین عامل تهدید در روستاهای خراسان شمالی بحران آب است

مدیرکل امور روستایی استانداری خراسان شمالی گفت: در حال حاضر بحران آب اصلی‌ترین عامل تهدید مهاجرت از روستاهای استان است.   عبدالله قدرتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اغلب اشتغال در روستاهای خراسان […]

بحران آب شیروان را تهدید می کند

منابع آبی شهرستان۱۵۷ هزارنفری شیروان که دارای ۱۰۵ هزار هکتار عرصه کشاورزی و باغی و ۱۲ هزار بهره بردار کشاورزی است هم اکنون به علت ادامه خشکسالی ها در وضعیت بحرانی قرار دارد. خشکیدگی یا […]

استان خراسان شمالی پنجمین استان خشکسال کشور است

۷۸درصد حجم مخازن سد های استان خالی است حیدرزاده-  خراسان شمالی در سال آبی گذشته پنجمین استان خشکسال کشور شد و  ۷۸ درصد حجم مخازن سدهای استان خالی است.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی […]