اطلاعیه شماره۲۷ طنین پاکبانان شیروانی

اطلاعیه شماره۲۷طنین پاکبانان شیروانی همراه شو عزیز، همراه شو عزیز …. شما هم دعوتید از  همیاران محترم که میتوانند در زمان و مکان اعلام شده زیر شرکت نمایند؛تقاضا می شود نام و نام خانوادگی خود […]