برچسب زده شده با : تفکیک از مبدا

اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ در پیش دبستانی سما شهرستان شیروان خوشبختانه مدیریت و کارکنان پیش دبستانی سمای شهرستان شیروان در آموزش محیط زیست به کودکان فعالیت خوبی داشته اند. تشکر و تقدیر فراوان از مدیریت و کارکنان پیش دبستانی سما(شیروان)