برچسب زده شده با : خانم زهرا چکامیفر

پیام تبریک بدین وسیله انتخاب سرکار خانم زهرا چکامی فر فعال محیط زیست و مربی بهداشت دبستان دخترانه و دبیرستان پسرانه سما شیروان را به عنوان مربی نمونه بهداشت در مدارس از سوی آموزش و پرورش تبریک عرض می کنیم .از خداوند متعال براي ايشان آرزوي موفقيت و سلامت داريم. حافظان محیط زیست خراسان شمالی […]