پیام تبریک به مناسبت انتخاب فعال محیط زیست شیروانی بعنوان مربی نمونه بهداشت

پیام تبریک بدین وسیله انتخاب سرکار خانم زهرا چکامی فر فعال محیط زیست و مربی بهداشت دبستان دخترانه و دبیرستان پسرانه سما شیروان را به عنوان مربی نمونه بهداشت در مدارس از سوی آموزش و […]