برچسب زده شده با : دستگیری شکارچیان

دو شکارچی متخلف اهل خراسان جنوبی که در شیروان به شکار و زنده گیری پرندگان اقدام می کردند دستگیر شدند. رئیس اداره حفاظت محیط زیست شیروان با بیان این مطلب افزود: این متخلفان که در منطقه حفاظت شده گلیل و سرانی به صورت سیار با یک موتورسیکلت اقدام به شکار و زنده گیری پرندگان نادر […]

کشف ۳ قبضه اسلحه تک لول و ۸ قطعه کبک و دستگیری سه نفر شکارچی متخلف طی دو مرحله در شهرستان راز و جرگلان منبع :»  https://t.me/urialnews