برچسب زده شده با : روز جهانی کودک

به مناسبت روز جهانی کودک برنامه ای با همکاری شهرداری شیروان در پارک صیاد شیرازی برگزار شد نقاشی روی پارچه سرود و….. با درب بطری بازیافتی روی زمین روز جهانی کودک نوشته شد ودر پایان مراسم بچه‌ها به گلخانه شهرداری که در پارک صیاد هست رفتند و برای نه گفتن به سبزه نوروز در گلدانهای […]