برچسب زده شده با : سبزه عید
روز جهانی کودک

دانش آموزان دبستان دخترانه سما شیروان گل کاشتند دانش آموزان دبستان دخترانه سما شیروان گل کاشتند در پایان مراسم روز جهانی کودک در مهرماه سال۱۳۹۷ دانش آموزان دبستان دخترانه سما شهرستان شیروان در گلدانهای اهدایی شهرداری شیروان بذر گل کاشتند و این گلدانها را به صورت امانی جهت پرورش گلها تحویل گلخانه شهرداری شیروان دادند.قرار […]