برچسب زده شده با : سمن پیوند مهربخش اترک

پاکسازی جاده شهرک فرهنگیان به مناسبت هفته زمین پاک با اهتمام شهروندان دوستدار طبیعت ،سازمان مدیریت پسماند وسمن پیوند. ۱۳۹۷/۰۲/۰۶