برچسب زده شده با : فیلم محیط زیست خراسان شمالی

به مناسبت روز جهانی کودک برنامه ای با همکاری شهرداری شیروان در پارک صیاد شیرازی برگزار شد نقاشی روی پارچه سرود و….. با درب بطری بازیافتی روی زمین روز جهانی کودک نوشته شد ودر پایان مراسم بچه‌ها به گلخانه شهرداری که در پارک صیاد هست رفتند و برای نه گفتن به سبزه نوروز در گلدانهای […]

نمونه ای از تلاش محیط بانان منطقه حفاظت شده و پارک ملی سالوک در خراسان شمالی جهت کنترل بیماری حیات وحش در منطقه. ضد عفونی آبشخورهای پارک ملی سالوک توسط محیط بانان عزیز پارک ملی سالوک     منبع :» اوریال نیوز