برچسب زده شده با : قیمت شاهین شکاری

صدیقی- سه صیاد متخلف که به صید و زنده گیری پرندگان شکاری اقدام کرده بودند در تور یگان حفاظت محیط زیست استان افتادند. این پرندگان شکاری که در کشورهای حاشیه خلیج فارس طرفدار و خریداران زیادی دارند توسط افراد سودجو با مبلغ زیاد به آن جا قاچاق می شوند که ادامه این روند ضربه سنگینی […]