جلوگیری از قاچاق پرندگان شکاری استان به کشورهای حاشیه خلیج فارس

صدیقی- سه صیاد متخلف که به صید و زنده گیری پرندگان شکاری اقدام کرده بودند در تور یگان حفاظت محیط زیست استان افتادند. این پرندگان شکاری که در کشورهای حاشیه خلیج فارس طرفدار و خریداران […]