برچسب زده شده با : مدرسه دخترانه سما شیروان

بیشترین تاثیر آموزش محیط زیست از کودکی و در مهدکودک ها،پیش دبستانی و مدارس است؛ متاسفانه سیستم آموزشی ایران نتوانسته به خوبی روش های میدانی و موثر آموزش محیط زیست را تعریف و به اجرا درآورد، در این میان معلمانی خوش ذوق و سلیقه پیدا شده تا آموزش حفظ محیط زیست را عینی و واقعی […]