برچسب زده شده با : منابع آبی بجنورد

آب بجنورد از چاه های رزرو علوی- به دنبال از مدار مصرف خارج شدن آب سد شیرین دره در پی وقوع سیلاب، آب برخی محله های بجنورد قطع یا دچار افت فشار شدکه این موضوع  گلایه برخی شهروندان را در پی داشت. در همین رابطه از یک سو اعلام شد از چاه های رزرو برای […]