دستگیری شکارچیان غیرمجاز قبل از شکار

صدیقی- رئیس اداره حفاظت محیط زیست مانه و سملقان از دستگیری دو شکارچی غیرمجاز قبل از اقدام به شکار خبر داد. «ولیزاده» گفت: ماموران یگان حفاظت مانه و سملقان حین گشت و کنترل شبانه در […]

کشف و ضبط یک قبضه اسلحه تک لول غیرمجاز کالیبر ۱۲ بهمراه سه عدد فشنگ ساچمه زنی و دستگیری یک نفر شکارچی غیر مجاز قبل از اقدام به شکار در حاشیه منطقه حفاظت شده قرخود

کشف و ضبط یک قبضه اسلحه تک لول غیرمجاز کالیبر ۱۲ بهمراه سه عدد فشنگ ساچمه زنی و دستگیری یک نفر شکارچی غیر مجاز قبل از اقدام به شکار در حاشیه منطقه حفاظت شده قرخود […]

خزندگان خراسان شمالی کفچه مار/منطقه حفاظت شده قرخود

خزندگان خراسان شمالی کفچه مار/منطقه حفاظت شده قرخود عکاس :» موسی ولیزاده منبع :» اوریال نیوز