آب سد شیرین دره تا 2 روز دیگر وارد مدار بجنورد می شود

آب شرب شیروان

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی گفت: بر اساس پایش انجام شده از وضعیت سد شیرین دره، آب این سد که به علت گل و لای ناشی از ورود سیلاب به مخزن از مدار […]