برچسب زده شده با : نخاله های ساختمانی

در بیشتر شهرها فضاهای ناکارآمد و زمین های رها شده که محلی برای دپوی نخاله های ساختمانی شده است، وجود دارد که چهره آن ها را دگرگون می کند. در جاجرم نیز این فضاها به صورت محدود وجود دارد که به حصارکشی و اندیشیدن تمهیدات لازم نیازمند است. وجود این فضاها علاوه بر از بین […]

نجفیان  نخاله های ساختمانی به یکی از مشکلات اساسی محیط زیست شهری و در سال های اخیر به یکی از مهم ترین محورهای کارگروه سلامت و امنیت غذایی اسفراین تبدیل شده است؛ مسئله ای که در کارگروه مدیریت پسماند مورد بررسی قرار گرفته و برای عمق بخشی به رویارویی با این مشکل نشست هایی در […]