برچسب زده شده با : پاکسازب

پاکسازی اطراف روستای سارمران در دامنه کوه سالوک