برچسب زده شده با : پرندگان خراسان شمالی

تنوع زیستی خراسان شمالی سنگ چشم دم سرخ /عکاس: مهدی خانلقی

یک قطعه چنگر که از ناحیه پا مصدوم شده، توسط یکی از علاقمندان حیات وحش تحویل اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گردید.این پرنده کنار آبزی پس از بهبودی در طبیعت رهاسازی خواهد شد. منبع :» اوریال نیوز

تنوع زیستی خراسان شمالی سنگ چشم » عکاس: بهروز جعفری

طی گشت و کنترل یگان حفاظت محیط زیست شهرستان گرمه ۲نفر از صیادان پرندگان شکاری که اهل شهر شیراز بودند دستگیر شدند. به گزارش ایگاه خبری گرمه، احمد صفرزاده رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان  گرمه در گفتگو با خبرنگار ما گفت: این شکارچیان که به قصد صید پرندگان شکاری حمایت شده از جمله شاهین، […]

یک بهله لیل که توسط یکی از شهروندان دوستدار حیات وحش به اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی تحویل داده شده بود،در طبیعت رهاسازی گردید   منبع » اوریال نیوز

نجات عقاب توسط جوان رازی مهدی ساجدی عقابی که در جلگه راز دچار بیماری شده بود به منابع طبیعی راز تحویل داد. منبع:دوستداران طبیعت رازوجرگلان حافظان محیط زیست خراسان شمالی

یکی از دوستداران حیوانات یک قطعه حواصیل ارغوانی مصدوم را به اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی تحویل داد منبع :»  https://t.me/urialnews

تحویل پرنده شبگرد نابالغ به اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی توسط یکی از شهروندان علاقمند به حیوانات   منبع :»» https://t.me/urialnews