3 مورد زادآوری یوزپلنگ در خراسان شمالی ثبت شد

میاندشت جاجرم

رئیس اداره حفاظت محیط زیست جاجرم گفت: از سال 91 تاکنون، سه مورد زادآوری یوزپلنگ در پناهگاه حیات وحش میاندشت این شهرستان خراسان شمالی ثبت شده است که این وضعیت امیدها را برای افزایش تعداد […]

مشاهده و تصویربرداری از یک قلاده پلنگ نر در پارک ملی ساریگل توسط محیط بانان

یوزپلنگ آسیایی

مشاهده و تصویربرداری از یک قلاده پلنگ نر در پارک ملی ساریگل توسط محیط بانان