معضل30 ساله دفن زباله در «باباموسی» بجنورد

مدیرکل حفاظت محیط زیست خبر داد: معضل30 ساله دفن زباله در «باباموسی»   علی نیا- دفن زباله بعد از گذشت 30 ساله در کوه باباموسی تبدیل به معضل جدی شده است. مدیر کل حفاظت محیط […]

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی از زمان های از دست رفته بهار و تابستان امسال برای اجرای کارخانه کمپوست اظهار تاسف کرد

 وقت کشی برای احداث کارخانه کمپوست   مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی از زمان های از دست رفته بهار و تابستان امسال برای اجرای کارخانه کمپوست اظهار تاسف کرد. «مطهری» گفت: تسریع در  شروع […]