ورود بیش از 800 قطعه کاکایی از نوع صورتی و سرسیاه و 50 قطعه باکلان به دریاچه مصنوعی گرمه

محیط زیست گرمه

🔹رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرمه از ورود بیش از 800 قطعه کاکایی از نوع صورتی و سرسیاه و 50 قطعه باکلان به دریاچه مصنوعی گرمه خبر داد. رئیس محیط زیست شهرستان گرمه از […]